9/2021. számú FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁS

Az Időskorúak Árpád-házi Szent Erzsébet Szociális Otthonában történő intézményelhagyási és látogatási tilalom elrendeléséről

 

Az Időskorúak Árpád-házi Szent Erzsébet Szociális Otthonának főigazgatójaként saját hatáskörben 2021. november 01-jei hatállyal teljes látogatási és intézményelhagyási tilalmat rendelek el intézményünkben, az alábbiak figyelembevételével:

–          Végstádiumban lévő ellátottaktól való elbúcsúzás kivételével a látogatási tilalom alól felmentés NEM adható. A haldokló ellátott látogatását az intézményvezető engedélyezi. A látogatás során védőöltözet használata kötelező, amelyet Intézményünk biztosít.

–          Az intézményelhagyási tilalom alól a szükséges egészségügyi vizsgálatok elvégzése esetén, valamint egyéb, különösen méltányolható esetben felmentés adható.

Utasításomat a fenti időbeli hatály figyelembevételével azonnal végrehajthatónak mondom ki, az annak közlésével véglegessé válik.

Budapest, 2021. október 29.

Dr. Nagy Viktor
főigazgató

 

Az Időskorúak Árpád-házi Szent Erzsébet Szociális Otthona főigazgatójaként a látogatási és intézményelhagyási tilalom tárgyában kiadott 9/2021. számú főigazgatói utasítás kapcsán az alábbi kiegészítést teszem:

 

„A látogatási és intézményelhagyási tilalom nem terjed ki a háromszor oltott ellátottakra és a háromszor oltott látogatókra. Látogatás esetén az oltottság tényét a látogatónak kell igazolnia.”

 

Budapest, 2021. november 01.
 

Dr. Nagy Viktor
főigazgató